Nederlands
EUR

CGV

Deze website wordt beheerd door Tokyotechwear™. Op de hele site gebruiken we de termen 'wij', 'ons' en 'onze' wanneer we verwijzen naar Tokyotechwear™. Deze website, inclusief alle informatie, hulpmiddelen en diensten waartoe deze toegang biedt, wordt door Tokyotechwear™ aan uw gebruiker aangeboden, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle hierin vermelde voorwaarden, bepalingen, beleid en mededelingen.

Door onze site te bezoeken en/of iets bij ons te kopen, gaat u akkoord met onze “Service” en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden (“Servicevoorwaarden”, “Servicevoorwaarden”). "), inclusief door de voorwaarden, bepalingen en beleid die hierin worden vermeld en/of toegankelijk zijn via een hyperlink. Deze Servicevoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de Site, inclusief maar niet beperkt tot personen die bezoekers, verkopers, klanten, verkopers en/of inhoudaanbieders zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt en gebruikt. Door enig deel van de Site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u de website niet bezoeken of de diensten ervan gebruiken. Indien deze Gebruiksvoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is de aanvaarding daartoe uitdrukkelijk beperkt.

Op elke nieuwe tool of functie die aan deze winkel wordt toegevoegd, zijn ook de Gebruiksvoorwaarden van toepassing. U kunt de meest actuele versie van de Gebruiksvoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. Wij behouden ons het recht voor om enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Door de website te blijven bezoeken of gebruiken nadat de wijzigingen zijn geplaatst, accepteert u de wijzigingen.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Dit bedrijf biedt ons het online e-commerceplatform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

Sectie 1 – Gebruiksvoorwaarden van de online winkel

Door akkoord te gaan met deze Gebruiksvoorwaarden, verklaart u dat u meerderjarig bent in uw regio, provincie of staat en dat u ons toestemming hebt gegeven om uw minderjarige gezinsleden toe te staan ​​deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden, noch de wetten in uw rechtsgebied overtreden wanneer u de Service gebruikt (inclusief maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).

U mag geen wormen, virussen of andere code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in onmiddellijke beëindiging van uw Services.

Sectie 2 – Algemene voorwaarden

Wij behouden ons het recht voor om op elk moment en om welke reden dan ook service aan iemand te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) ongecodeerd kan worden overgedragen en dat omvat (a) overdrachten via meerdere netwerken; en (b) wijzigingen die zijn aangebracht om te voldoen aan en aan te passen aan de technische vereisten van verbindende netwerken of apparaten. Uw creditcardgegevens worden altijd gecodeerd wanneer ze via netwerken worden overgedragen.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, enig gebruik van de Service of enige toegang tot de Service, of enig contact op de website waarop de Service wordt aangeboden, te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, door te verkopen of te exploiteren zonder onze toestemming. uitdrukkelijk geschreven.

De kopjes die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn uitsluitend voor het gemak opgenomen en zullen deze Voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Sectie 3 – Nauwkeurigheid, volledigheid en actualiteit van informatie

Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld als de informatie die op deze site wordt aangeboden onjuist, onvolledig of verouderd is. Het materiaal op deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als enige basis voor het nemen van beslissingen zonder grotere, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Als u afgaat op de inhoud van deze site, doet u dit op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische gegevens bevatten. Historische gegevens zijn per definitie niet actueel en worden alleen ter referentie verstrekt. We behouden ons het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie die deze bevat bij te werken. U erkent dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te monitoren.

Sectie 4 – Wijzigingen in service en prijzen

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel daarvan) op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of stop te zetten.

Wij zijn niet aansprakelijk jegens u of enige derde partij voor enige prijswijziging, of enige wijziging, opschorting of stopzetting van de Service.

Sectie 5 – Producten of diensten (indien van toepassing)

Het kan zijn dat bepaalde producten of diensten alleen online verkrijgbaar zijn via de website. De hoeveelheden van deze producten of diensten kunnen beperkt zijn en het retourneren of ruilen ervan is strikt onderworpen aan ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van de producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen de nauwkeurigheid van de kleurenweergave op uw computermonitor echter niet garanderen.

Wij behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een bepaalde persoon, geografische regio of jurisdictie. Wij machtigen onszelf om dit recht van geval tot geval uit te oefenen. Wij behouden ons het recht voor om de hoeveelheden producten of diensten die wij aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen en prijzen kunnen op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving en naar eigen goeddunken worden gewijzigd. Wij behouden ons het recht voor om de verkoop van een product op elk moment stop te zetten. Elk aanbod voor een product of dienst op deze site is ongeldig indien dit bij wet verboden is.

We garanderen niet dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat u koopt of verkrijgt, aan uw verwachtingen zal voldoen of dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

Sectie 6 – Nauwkeurigheid van facturerings- en accountinformatie

Wij behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. Wij kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen betrekking hebben op bestellingen die zijn geplaatst door of onder hetzelfde klantaccount, dezelfde creditcard en/of bestellingen met hetzelfde factuur- en/of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en/of factuuradres of telefoonnummer dat is opgegeven op het moment dat de bestelling werd geplaatst. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar onze mening, door dealers, wederverkopers of distributeurs lijken te zijn geplaatst.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die in onze winkel worden gedaan. U stemt ermee in om uw account- en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldata, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Voor meer informatie kunt u ons Retourbeleid raadplegen.

Sectie 7 – Optionele hulpmiddelen

We kunnen u toegang geven tot tools van derden die we niet controleren, controleren of beheren.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wij toegang bieden tot dergelijke tools ‘zoals ze zijn’ en ‘onder voorbehoud van beschikbaarheid’, zonder garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van optionele tools die via de Site worden aangeboden, is geheel naar eigen goeddunken en op eigen risico. Bovendien is het uw verantwoordelijkheid om u te informeren over de voorwaarden waaronder deze tools worden geleverd door de betrokken externe aanbieder(s) en om deze voorwaarden te accepteren.

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en/of functies aanbieden via de Website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe diensten en/of functies zijn eveneens onderworpen aan deze Gebruiksvoorwaarden.

Sectie 8 – Links naar derden

Bepaalde inhoud, producten en diensten die via onze Service toegankelijk zijn, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons gelieerd zijn. We zijn niet verplicht om hun inhoud of nauwkeurigheid te beoordelen of te evalueren, noch garanderen of aanvaarden we enige verantwoordelijkheid voor de inhoud of websites, of andere inhoud, producten of diensten van externe bronnen.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade in verband met de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie met betrekking tot deze websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van deze derde partijen zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan diezelfde derden.

Sectie 9 – Opmerkingen, feedback en andere inzendingen

Als u op ons verzoek specifieke inhoud indient (bijvoorbeeld als onderdeel van uw deelname aan prijsvragen), of als u zonder ons verzoek creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal toestuurt, hetzij online, per e-mail, per post of anderszins (gezamenlijk "Opmerkingen"), verleent u ons het recht om op elk moment en zonder beperking alle opmerkingen die u naar ons stuurt te wijzigen, kopiëren, publiceren, distribueren, vertalen en in alle media te gebruiken. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om eventuele opmerkingen vertrouwelijk te houden; (2) om iemand te compenseren voor eventuele opmerkingen; of (3) reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud en accounts verwijderen die inhoud bevatten waarvan wij naar eigen goeddunken vaststellen dat deze onwettig, aanstootgevend, bedreigend, lasterlijk, lasterlijk, pornografisch, obsceen of anderszins aanstootgevend is of in strijd is met het intellectuele eigendom van een partij of deze Voorwaarden bruikbaar.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen op geen enkele manier enig recht van een derde partij zullen schenden, inclusief auteursrecht, handelsmerk, privacy, persoonlijkheid of ander persoonlijk of intellectueel eigendomsrecht. U stemt er verder mee in dat uw opmerkingen geen onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of computervirussen of andere malware zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een gerelateerde website kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, u voordoen als iemand die u niet bent, of ons of derden anderszins misleiden over de herkomst van eventuele opmerkingen. U bent volledig verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

Sectie 10 – Persoonlijke informatie

De overdracht van uw persoonlijke gegevens in onze winkel wordt beheerst door ons privacybeleid.

Sectie 11 – Fouten, onnauwkeurigheden en weglatingen

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Dienst staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op beschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten, levertijden en beschikbaarheid van producten. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website onjuist is, op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving (ook nadat u uw bestelling hebt geplaatst). ).

Wij zijn niet verplicht om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Er kan geen specifieke update- of vernieuwingsdatum worden toegepast in de Dienst of op een gerelateerde website om aan te geven dat alle informatie in de Dienst of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 – VERBODEN GEBRUIK

Naast andere verboden zoals uiteengezet in de Gebruiksvoorwaarden, is het u verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken:

(a) voor enig onwettig doel; (b) om anderen aan te zetten tot het uitvoeren van of deelnemen aan onwettige handelingen; (c) het overtreden van plaatselijke verordeningen of internationale, federale, provinciale of staatsvoorschriften, regels of wetten; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of die van derden te schenden of te schenden; (e) om iemand lastig te vallen, te misbruiken, te beledigen, schade toe te brengen, in diskrediet te brengen, te belasteren, in diskrediet te brengen, te intimideren of te discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) valse of misleidende informatie te verstrekken;

(g) om virussen of andere soorten kwaadaardige code te uploaden of te verzenden die gebruikt zullen of kunnen worden om de functionaliteit of werking van de Dienst of van een gerelateerde website of andere website of vanaf internet in gevaar te brengen; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om het internet te spammen, phishen, kapen, afpersen, crawlen, crawlen of crawlen; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsmaatregelen van de Dienst of gerelateerde sites, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. Wij behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Dienst of een gerelateerde website te beëindigen wegens het overtreden van gebruiksverboden.

SECTIE 13 – AFWIJZING VAN GARANTIES EN BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen, garanderen of verklaren niet dat uw gebruik van onze Service ononderbroken, veilig, tijdig of vrij van fouten zal zijn.

We garanderen niet dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de Service nauwkeurig of betrouwbaar zullen zijn.

U stemt ermee in dat wij de Dienst van tijd tot tijd voor onbepaalde tijd kunnen verwijderen of de Dienst op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving kunnen annuleren.

U stemt er uitdrukkelijk mee in dat uw gebruik van, of de onmogelijkheid om de Dienst te gebruiken, op eigen risico is. De Service en alle producten en diensten die via deze service aan u worden geleverd, worden (behalve zoals uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd "zoals ze zijn" en "onder voorbehoud van beschikbaarheid" voor uw gebruik, zonder vertegenwoordiging, garanties of voorwaarden van welke aard dan ook, expliciet of impliciet , inclusief alle impliciete garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid of verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-inbreuk.

Tokyotechwear™, onze directeuren, functionarissen, werknemers, gelieerde ondernemingen, agenten, aannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners en licentiegevers zijn in geen geval aansprakelijk voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte of indirecte schade. punitieve, speciale of gevolgschade, inclusief maar niet beperkt tot verlies van winst, inkomsten, besparingen of gegevens, vervangingskosten of andere soortgelijke schade, hetzij contractueel, onrechtmatige daad (zelfs als er sprake is van nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins, voortvloeiend uit uw gebruik van de Dienst of een dienst of product dat er gebruik van maakt, of enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de Dienst of een product, inclusief maar niet beperkt tot eventuele fouten of weglatingen in de inhoud, of verlies of schade die voortvloeit uit uit het gebruik van de Dienst of enige inhoud (of product) die via de Dienst wordt gepost, verzonden of beschikbaar gesteld, zelfs als u bent gewaarschuwd voor de mogelijkheid dat deze zich voordoen.

Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, is onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt tot de maximaal door de wet toegestane omvang.

SECTIE 14 – COMPENSATIE

U stemt ermee in Tokyotechwear™ en onze moedermaatschappijen, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, functionarissen, directeuren, agenten, aannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers schadeloos te stellen, te verdedigen en te vrijwaren, en te vrijwaren van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, gemaakt door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw overtreding van deze Gebruiksvoorwaarden of de documenten die daarin door verwijzing zijn opgenomen, of uw overtreding van wetten of rechten van een derde partij.

SECTIE 15 – SCHEIDBAARHEID

In het geval dat een bepaling van deze Servicevoorwaarden onwettig, nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal een dergelijke bepaling niettemin afdwingbaar zijn voor zover toegestaan ​​door de wet, en het niet-afdwingbare gedeelte zal worden geacht te zijn gescheiden van deze Servicevoorwaarden. , zonder dat dit oordeel de geldigheid en toepasselijkheid van de overige bepalingen aantast.

SECTIE 16 – BEËINDIGING

De verplichtingen en aansprakelijkheden die de partijen vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven voor alle doeleinden van kracht na beëindiging van deze Overeenkomst.

Deze Gebruiksvoorwaarden blijven van kracht tenzij en totdat ze door u of door ons worden beëindigd. U kunt deze Servicevoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze Services niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als wij naar eigen goeddunken oordelen of vermoeden dat u enige voorwaarde of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden niet naleeft of niet heeft nageleefd, kunnen wij deze overeenkomst ook op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving beëindigen. U blijft alsdan verantwoordelijk voor alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging, waardoor wij u de toegang tot onze Diensten (of een deel daarvan) kunnen weigeren.

ARTIKEL 17 – VOLLEDIGE OVEREENKOMST

Indien wij er niet in slagen enig recht of bepaling van deze Gebruiksvoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen, houdt dit niet in dat wij afstand doen van een dergelijk recht of een dergelijke bepaling.

Deze Servicevoorwaarden of enig ander beleid of andere operationele regels die door ons op deze site of met betrekking tot de Service zijn geplaatst, vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en zijn van toepassing op uw gebruik van de Service. Ze vervangen alle eerdere en gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, zowel mondeling als schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot, eerdere versies van de Gebruiksvoorwaarden).

Elke dubbelzinnigheid met betrekking tot de interpretatie van deze Gebruiksvoorwaarden mag niet worden geïnterpreteerd tegen de opsteller.

SECTIE 18 – TOEPASSELIJK RECHT

Deze Servicevoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarbij wij u Services leveren, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van 15 rue mauny, Saintes, Charente Maritime, 17100, Frankrijk.

SECTIE 19 – WIJZIGINGEN IN DE GEBRUIKSVOORWAARDEN

U kunt op elk moment op deze pagina de meest recente versie van de Servicevoorwaarden bekijken.

Wij behouden ons het recht voor om, naar eigen goeddunken, enig onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door dergelijke updates en/of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om onze website van tijd tot tijd te controleren op wijzigingen. Door onze website en de Dienst te blijven bezoeken of gebruiken nadat wijzigingen in deze Servicevoorwaarden zijn geplaatst, accepteert u deze wijzigingen.

SECTIE 20 – CONTACTINFORMATIE

Vragen over de gebruiksvoorwaarden moeten naar ons worden gestuurd via contact@tokyotechwear.fr